Dział Handlowy

Dział Prawno - Środowiskowy

Dział Księgowy

Oddziały terenowe

Kontakt

Prodigo S.A.
Stadion Wrocław, Budynek Wschód, III piętro 
Al. Śląska 1 54-118 Wrocław

NIP 8943107431 REGON 367585683

Sekretariat: 71 606 09 99
e-mail: prodigo@prodigo.eu

 

Dla Inwestorów

W przypadku Państwa zainteresowania inwestycją kapitałową lub objęciem obligacji spółek z Grupy Prodigo prosimy o kontakt z Prokurentem Spółki.          

Mateusz Mazur
Email: mateusz.mazur@prodigo.eu

Zaloguj się, żeby uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów.

Zaufali nam

Całkowity, obsługiwany miesięcznie, strumień odpadów to obecnie ok. 15 000 Mg. Ilość ta stale rośnie w związku z pozyskiwaniem nowych klientów do obsługi w ramach procesów odzysku i zagospodarownia przy dużym udziale niebieskiej linii.

Zaufały nam zakłady przemysłowe z branż:
1) Automotive 
2) Produkcji Materiałów budowlanych
3) Spożywczej
4) AGD/RTV
5) Chemicznej

W przypadku oczekiwania przedłożenia referencji, w trakcie spotkania zostaną Państwu przekazane oczekiwane dokumenty potwierdzające najwyższą jakość wykonywanych przez Prodigo sp. z o.o. zadań.

W razie zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt z działem handlowym

 

 

Zakres działalności

1. Kompleksowe Zarządzanie Odpadami

2. Odlewnia Stopów Aluminium

3. Paliwa Alternatywne

4. Przetwarzanie Metali

5. R&D

6. Niebieska Linia

Projekt: POIR.01.02.00-00-0054/17-00

„Opracowanie metody wytwarzania produktów zaawansowanej ceramiki funkcjonalnej: węglika krzemu i tlenowęglika krzemu (SiC/SiOC) z prekursorów w postaci żywic krzemoorganicznych”

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Beneficjent: Prodigo sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwinięcie i zweryfikowanie w warunkach operacyjnych nowej technologii wytwarzania materiałów ceramicznych, tj. węglika krzemu (SiC), tlenowęglika krzemu (SiOC) oraz ich kompozytów z wolnym węglem. Technologia zakłada wytwarzanie ww. materiałów z prekursorów w postaci żywić krzemoorganicznych będących odpadami procesu produkcji papieru silikonowanego (główne źródło), jak również innych odpadów krzemoorganicznych w postaci stałej jak i roztworów.

Punktem wyjściowym projektu są wyniki badań przeprowadzonych w skali laboratoryjnej na odpadzie-żywicy krzemoorganicznej.

Wskazują one, że zastosowana metoda pozwoli na produkcję SiC/SIOC+C charakteryzującego się parametrami jakościowymi pozwalającymi na zastosowanie gospodarcze, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego produkcji.

Ostatecznym celem jest wdrożenie przedmiotowej technologii (tj. uruchomienie wielkoskalowej produkcji). W tym celu, Prodigo proponuje budowę pilotażowej linii do wykorzystania ww. materiałów ceramicznych. Dzięki niej zamierzamy zweryfikować, czy osiągnięte w warunkach laboratoryjnych parametry finalnego produktu, jak również procesu jego wytwarzania są możliwe do osiągnięcia w warunkach operacyjnych.

Poza zadaniami dotyczącymi przeprowadzania testów w środowisku operacyjnym, zaplanowano zadanie w ramach badań przemysłowych, które będzie służyło przetestowaniu wybranych innych surowców w skali laboratoryjnej.

Odpad jest dla nas źródłem potencjału

Grupa Kapitałowa Prodigo koncentruje swoje działania na rozwoju zdywersyfikowanych procesów przetwarzania odpadów (w ramach głównych procesów takich jak: produkcja paliw alternatywnych, produkcja odtleniaczy i stopów w ramach odlewni aluminium, doczyszczanie złomów metali kolorowych, kompleksowa obsługa zakładów przemysłowych, wytwarzanie oleju pirolitycznego oraz sadzy), inwestując równocześnie w programy badawczo-rozwojowe procesów odpadowych w ramach własnego działu R&D.

 

Obecnie w ramach podmiotów Grupy Kapitałowej Prodigo funkcjonują następujące podmioty:

 • Prodigo S.A. – spółka holdingowa, kontrolująca operacyjnie wszystkie podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej PRODIGO i będąca 100% właścicielem spółek zależnych (funkcje over head – departamenty: prawny, finansowy, HR, środowiska, bhp, administracji), spółka powstała w 2017 roku;
 • Prodigo Recykling sp. z o.o. – spółka o kapitale zakładowym 3,9 mln złotych, prowadząca główne działania w ramach procesów odlewniczych związanych z aluminium, powstała w 2013 roku;
 • Prodigo sp. z o.o. – spółka o kapitale zakładowym 6 mln złotych prowadząca działania w ramach procesów TWM (total waste management) oraz wytwarzania paliw alternatywnych, powstała w 2007 roku;
 • Prodigo Real Estate sp. z o.o. – SPV dla nieruchomości w Grupie (kupno i zarządzanie), powstała w 2017 roku;
 • Prodigo Metals Recovery sp. z o.o. – spółka o kapitale zakładowym 2,08 mln złotych, spółka dedykowana do prowadzenia procesów doczyszczania i przetwarzania metali żelaznych i nieżelaznych, powstała w 2017 roku;
 • AG Recykling sp. z o.o. – spółka o kapitale zakładowym 4 mln złotych, zajmująca się przetwarzaniem odpadów gumowych w ramach procesu pirolizy, wytwarzająca wysokojakościowy olej pirolityczny oraz karbonizat (sadzę), powstała w 2013 roku;
 • CemEnergy sp. z o.o. – spółka o kapitale zakładowym 0,2 mln złotych, spółka dedykowana do wytwarzania paliw alternatywnych (aktualnie w fazie pozyskiwania stosownych decyzji środowiskowych), spółka powstała w 2018 roku;
 • Grzybiany Waste sp. z o.o. – spółka dedykowana do przeprowadzenia procesu rekultywacji składowiska odpadów, aktualnie w fazie pozyskiwania stosownych decyzji środowiskowych, spółka powstała w 2017 roku.

MISJA GK PRODIGO – Działając w branży rozwijającej się i potrzebnej społecznie, Prodigo realizuje swoją misję ‘stałego wykorzystywania i poszukiwania potencjałów tkwiący w odpadach’ zgodnie z ideą ‘Prodigo – source of potencial’. Naszą misją jest odkrywanie i maksymalne eksplorowanie możliwości jakie dają odpady, poprzez traktowanie ich na równi z dobrami naturalnymi. Misja ta jest zgodna z przyjętymi przez Unię Europejską dyrektywami mającymi na celu ochronę środowiska naturalnego oraz gospodarkę odpadami w formule ‘circular economy’.

WIZJA GK PRODIGO – podejmować działania prowadzące do utrzymania pozycji lidera rynku Polskiego w zakresie przetwarzania odpadów przemysłowych, skutecznie i odpowiedzialnie gospodarującego odpadami, także poprzez poszukiwanie tkwiącego w nich potencjału, z jednoczesnym zachowaniem wysokiej efektywności grupy.

STRATEGIA GK PRODIGO – oparta na trzech wartościach: Ekspansywność, Uważność i Sprawność, które znajdują odzwierciedlenie w codziennym funkcjonowaniu GK PRODIGO. To m.in.: Ekspansywność w pokonywaniu słabości i granic, ambicja i chęć rozwoju oraz ciągłego doskonalenia ludzi i procesów; Uważność na Klienta i jego potrzeby, na jakość świadczonych usług, na rynek, ale przede wszystkim na ludzi; Sprawność w organizowaniu, analizowaniu i prowadzeniu procesów.

Dynamiczny rozwój GK PRODIGO i poszerzające się grono Klientów, napawają nas dumą. Z tą dumą zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

 

 

Polityka cookies www.prodigo.eu

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Brandglow
Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020