Download

Useful downloads
2018 Decyzje Środowiskowe

CemEnergy 10.07.2018 Zmiana Pozwolenie Zintegrowane Skarżysko Kamienna

Pobierz

pdf / 944 KB

2018 Environmental Decisions

CemEnergy 10.07.2018 Modification of Integrated Permit Skarżysko-Kamienna

Pobierz

pdf / 944 KB

2018 Umweltbescheide

CemEnergy 10.07.2018 Änderung der integrierten Genehmigung Skarżysko Kamienna

Pobierz

pdf / 944 KB

2017 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Recykling Gromadka 14.09.2017 wytwarzanie i przetwarzanie

Pobierz

pdf / 3 MB

2017 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Recykling Gromadka 28.02.2017 decyzja zbieranie odpadów

Pobierz

pdf / 2 MB

2017 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Gromadka 10.08.2017 zmiana I decyzja zbieranie odpadów

Pobierz

pdf / 653 KB

2017 Environmental Decisions

Ag Recykling Wroniawy 29.09.2017 Processing decision R12

Pobierz

pdf / 1 MB

2017 Environmental Decisions

Ag Recykling Wroniawy 29.09.2017 Processing decision

Pobierz

pdf / 1 MB

2017 Environmental Decisions

Prodigo Recykling Gromadka 28.02.2017 Waste collection decision

Pobierz

pdf / 2 MB

2017 Environmental Decisions

Prodigo Recykling Gromadka 14.09.2017 Generation and processing

Pobierz

pdf / 3 MB

2017 Environmental Decisions

Prodigo Gromadka 10.08.2017 Modification I Waste collection decision

Pobierz

pdf / 653 KB

2017 Umweltbescheide

Ag Recykling Wroniawy 29.09.2017 Bescheid Verarbeitung R12

Pobierz

pdf / 1 MB

2017 Umweltbescheide

Ag Recykling Wroniawy 29.09.2017 Bescheid Verarbeitung

Pobierz

pdf / 1 MB

2017 Umweltbescheide

Prodigo Recykling Gromadka 28.02.2017 Bescheid Abfallsammlung

Pobierz

pdf / 2 MB

2017 Umweltbescheide

Prodigo Recykling Gromadka 14.09.2017 Produktion und Verarbeitung

Pobierz

pdf / 3 MB

2017 Umweltbescheide

Prodigo Gromadka 10.08.2017 Änderung I Bescheid Abfallsammlung

Pobierz

pdf / 653 KB

2016 Decyzje Środowiskowe

Ag Recykling Kębłowo 08.11.2016 zmiana I Decyzja zbieranie odpadów

Pobierz

pdf / 920 KB

2016 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Gromadka 15.06.2016 decyzja zbieranie odpadów

Pobierz

pdf / 786 KB

2016 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Gromadka 17.10.2016 decyzja wytwarzanie i przetwarzanie odpadów

Pobierz

pdf / 3 MB

2016 Environmental Decisions

Ag Recykling Kębłowo 08.11.2016 Modification I Waste collection decision

Pobierz

pdf / 920 KB

2016 Environmental Decisions

Prodigo Gromadka 17.10.2016 Waste generation and processing decision

Pobierz

pdf / 3 MB

2016 Environmental Decisions

Prodigo Gromadka 15.06.2016 Waste collection decision

Pobierz

pdf / 786 KB

2016 Umweltbescheide

Ag Recykling Kębłowo 08.11.2016 Änderung I Bescheid Abfallsammlung

Pobierz

pdf / 920 KB

2016 Umweltbescheide

Prodigo Gromadka 17.10.2016 Bescheid Abfallerzeugung und -verarbeitung

Pobierz

pdf / 3 MB

2016 Umweltbescheide

Prodigo Gromadka 15.06.2016 Bescheid Abfallsammlung

Pobierz

pdf / 786 KB

2015 Decyzje Środowiskowe

Ag Recykling Kębłowo 01.07.2015 Decyzja przetwarzanie odpadów

Pobierz

pdf / 4 MB

2015 Decyzje Środowiskowe

Ag Recykling Kębłowo 12.10.2015 Decyzja zbieranie odpadów

Pobierz

pdf / 720 KB

2015 Decyzje Środowiskowe

CemEnergy 25.11.2015 Pozwolenie Zintegrowane Skarżysko Kamienna

Pobierz

pdf / 2 MB

2015 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Recykling 03.09.2015 Decyzja instalacja do wtórnego wytopu aluminium

Pobierz

pdf / 4 MB

2015 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Recykling Mirosławice 07.05.2015 Zmiana II decyzja wytwarzanie i przetwarzanie

Pobierz

pdf / 113 KB

2015 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Recykling Mirosławice 10.11.2015 Zmiana IV decyzja wytwarzanie i przetwarzanie

Pobierz

pdf / 365 KB

2015 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Recykling Mirosławice 24.03.2015 Zmiana I decyzja wytwarzanie i przetwarzanie

Pobierz

pdf / 216 KB

2015 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Recykling Mirosławice 29.07.2015 Zmiana III decyzja wytwarzanie i przetwarzanie

Pobierz

pdf / 2 MB

2015 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Mirosławice 10.03.2015 decyzja zbieranie

Pobierz

pdf / 5 MB

2015 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Mirosławice 10.11.2015 zmiana I decyzja zbieranie

Pobierz

pdf / 675 KB

2015 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Mirosławice 19.11.2015 decyzja instalacja do odzysku metali

Pobierz

pdf / 4 MB

2015 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Mirosławice 19.11.2015 instalacja do granulacji

Pobierz

pdf / 2 MB

2015 Environmental Decisions

Ag Recykling Kębłowo 12.10.2015 Waste collection decision

Pobierz

pdf / 720 KB

2015 Environmental Decisions

Ag Recykling Kębłowo 01.07.2015 Waste processing decision

Pobierz

pdf / 4 MB

2015 Environmental Decisions

CemEnergy 25.11.2015 Integrated permit, Skarżysko-Kamienna

Pobierz

pdf / 2 MB

2015 Environmental Decisions

Prodigo Recykling Mirosławice 29.07.2015 Modification III Generation and processing decision

Pobierz

pdf / 2 MB

2015 Environmental Decisions

Prodigo Recykling Mirosławice 24.03.2015 Modification I Generation and processing decision

Pobierz

pdf / 216 KB

2015 Environmental Decisions

Prodigo Recycling Mirosławice 07.05.2015 Modification II Generation and processing decision

Pobierz

pdf / 113 KB

2015 Environmental Decisions

Prodigo Recykling 03.09.2015 Installation decision for aluminium re-melting

Pobierz

pdf / 4 MB

2015 Environmental Decisions

Prodigo Mirosławice 19.11.2015 Granulation installation

Pobierz

pdf / 2 MB

2015 Environmental Decisions

Prodigo Mirosławice 19.11.2015 Metal recovery installation decision

Pobierz

pdf / 4 MB

2015 Environmental Decisions

Prodigo Mirosławice 10.11.2015 Modification I Collection decision

Pobierz

pdf / 675 KB

2015 Environmental Decisions

Prodigo Mirosławice 10.03.2015 Collection decision

Pobierz

pdf / 5 MB

2015 Umweltbescheide

Ag Recykling Kębłowo 12.10.2015 Bescheid Abfallsammlung

Pobierz

pdf / 720 KB

2015 Umweltbescheide

Ag Recykling Kębłowo 01.07.2015 Bescheid Abfallverarbeitung

Pobierz

pdf / 4 MB

2015 Umweltbescheide

CemEnergy 25.11.2015 Integrierte Genehmigung Skarżysko Kamienna

Pobierz

pdf / 2 MB

2015 Umweltbescheide

Prodigo Recykling Mirosławice 29.07.2015 Änderung III Bescheid Abfallerzeugung und -verarbeitung

Pobierz

pdf / 2 MB

2015 Umweltbescheide

Prodigo Recykling Mirosławice 24.03.2015 Änderung I Bescheid Erzeugung und Verarbeitung

Pobierz

pdf / 216 KB

2015 Umweltbescheide

Prodigo Recykling Mirosławice 10.11.2015 Änderung IV Bescheid Erzeugung und Verarbeitung

Pobierz

pdf / 365 KB

2015 Umweltbescheide

Prodigo Recykling Mirosławice 07.05.2015 Änderung II Bescheid Abfallerzeugung und -verarbeitung

Pobierz

pdf / 113 KB

2015 Umweltbescheide

Prodigo Recykling 03.09.2015 Bescheid Anlage zum Sekundärschmelzen von Aluminium

Pobierz

pdf / 4 MB

2015 Umweltbescheide

Prodigo Mirosławice 19.11.2015 Granulierungsanlage

Pobierz

pdf / 2 MB

2015 Umweltbescheide

Prodigo Mirosławice 19.11.2015 Bescheid Metallrückgewinnungsanlage

Pobierz

pdf / 4 MB

2015 Umweltbescheide

Prodigo Mirosławice 10.11.2015 Änderung I Bescheid Sammlung

Pobierz

pdf / 675 KB

2015 Umweltbescheide

Prodigo Mirosławice 10.03.2015 Bescheid Sammlung

Pobierz

pdf / 5 MB

2014 Decyzje Środowiskowe

Prodigo Recykling Mirosławice 30.07.2014 decyzja wytwarzanie i przetwarzanie

Pobierz

pdf / 649 KB

2014 Environmental Decisions

Prodigo Recykling Mirosławice 30.07.2014 Generation and processing decision

Pobierz

pdf / 649 KB

2014 Umweltbescheide

Prodigo Recykling Mirosławice 30.07.2014 Bescheid Erzeugung und Verarbeitung

Pobierz

pdf / 649 KB

2013 Environmental Decisions

Ag Recykling Wroniawy 09.12.2013 Collection decision

Pobierz

pdf / 879 KB

2013 Umweltbescheide

Ag Recykling Wroniawy 09.12.2013 Bescheid Sammlung

Pobierz

pdf / 879 KB

20230522_PSA_NZW_powołanie członków RN

Pobierz

pdf / 775 KB

20230630_PSA_NZW_powołanie członków RN

Pobierz

pdf / 294 KB

Prodigo Recykling Mirosławice 10.11.2015 Modification IV Generation and processing decision

Pobierz

pdf / 365 KB

Pobierz

pdf / 240 KB