Relacje inwestorskie

Witamy na stronie internetowej Grupy Kapitałowej PRODIGO poświęconej relacjom inwestorskim. Ta część serwisu została stworzona z myślą o naszych obecnych Inwestorach oraz osobach zainteresowanych potencjałem kapitałowym holdingu.

Znajdą w niej Państwo podstawowe informacje o GK PRODIGO i spółkach zależnych, a także elementach Ładu Korporacyjnego. Z kolei szczegółowe dane, w tym informacje finansowe i kapitałowe dostępne są dla naszych obecnych Inwestorów po zalogowaniu. W celu uzyskania dostępu do tych części serwisu zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich.

Informacje podstawowe

Grupa Kapitałowa PRODIGO jest polskim holdingiem działającym w szeroko pojętej branży gospodarowania odpadami, koncentrującym się na przetwarzaniu odpadów przemysłowych.

Funkcjonujemy na niezwykle obiecującym rynku, którego rozwój jest nieodzowny dla dalszego istnienia naszej planety. Działając w potrzebnym społecznie sektorze, realizujemy misję nieustannego eksplorowania i maksymalnego wykorzystania potencjałów tkwiących w odpadach, które traktujemy na równi z dobrami naturalnymi. Nasze motto brzmi: „PRODIGO – source of resources”

Rocznie pozyskujemy strumień ponad 250 tysięcy Mg (ton) odpadów, które po przetworzeniu w blisko 60% powracają na rynek w postaci produktów lub półproduktów wykorzystywanych w wielu sektorach.

W ten sposób każdego dnia przyczyniamy się do ograniczania skali odpadów nieprzetwarzalnych i w rezultacie ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, zgodnie ze sformułowanym przez Unię Europejską modelem circular economy, czyli gospodarki w obiegu zamkniętym.

Swoje działania opieramy na zdywersyfikowanym portfelu procesów recyklingu i odzysku odpadów, który obejmuje: produkcję paliw alternatywnych, przetwarzanie metali, odlewanie stopów aluminium oraz przetwarzanie odpadów gumowych i metalowych w procesie pirolizy.

GK PRODIGO

Aktualna pozycja Grupy Kapitałowej PRODIGO jest rezultatem między innymi prowadzonej z sukcesami konsolidacji rynku i realizacji długoterminowej strategii, zmierzającej do uzyskania statusu lidera europejskiego rynku gospodarowania odpadami. Potwierdzeniem ponadprzeciętnego tempa ekspansji GK PRODIGO jest zajęcie przez Prodigo sp. z o.o. piątego miejsca w Polsce i pierwszego na Dolnym Śląsku w rankingu Diamenty Forbesa 2017, wyróżniającym firmy najszybciej zwiększające swoją wartość.

Od 2018 w wyniku procesów przemian własnościowych na czele Grupy stoi spółka holdingowa Prodigo S.A. Za działalność operacyjną z kolei odpowiada sześć dynamicznie wzrastających spółek, z doświadczeniem sięgającym 2007 roku, które tworzą trzy główne centra przychodowe holdingu: segment paliw alternatywnych, metale i odlewy oraz segment pirolizy.

Schemat GK PRODIGO:

 

Spółka holdingowa:

  • Prodigo S.A. – strategiczne zarządzanie grupą kapitałową

Segment paliw alternatywnych:

  • CemEnergy sp. z o.o. – zakład w Skarżysku Kamiennej (woj. świętokrzyskie)

Metale i działalność odlewnicza:

  • Prodigo Metals Recovery sp. z o.o. – zakład przetwarzania metali kolorowych oraz doczyszczania złomu w Mirosławicach (woj. dolnośląskie)

Piroliza:

  • AG Recykling sp. z o.o. – zakład termicznego przetwarzania odpadów gumowych i metali, wytwarzający olej pirolityczny i karbonizat (sadzę)

Zespół


Powiększ

Tomasz Nietubyć

Prezes Zarządu Prodigo S.A.

Działalność operacyjna

Jarosław Wróbel

Dyrektor Handlowy

Przemysław Jacków

Dyrektor Handlowy ds. Metali

Administracja i wsparcie dla segmentów operacyjnych

Katarzyna Hoffman-Zyśk

Dyrektor Departamentu Prawa i Administracji

Dyrektor Finansowy

Piotr Brzeziński

Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich

 

Nasze zasady IR

GK PRODIGO swoją aktualną pozycję zawdzięcza m.in. wspieranym przez Inwestorów działaniom, mającym na celu rozwój infrastruktury oraz przejęcia podmiotów z branży. W celu ich realizacji spółka Prodigo S.A. wyemitowała kilka serii akcji oraz obligacji pozwalających na dokapitalizowanie przedsięwzięć. Ponadto od 2013 roku wybrane spółki, należące obecnie do holdingu, przeprowadziły 44 emisje obligacji na łączną kwotę ponad 88,3 mln zł, z których w 24 seriach kapitał o wartości blisko 42,3 mln zł zapadł, a Spółki dokonały ich wykupu.

Mając na uwadze systematyczne poparcie ze strony Inwestorów wyrażone w zaangażowaniu w emisje papierów wartościowych spółek wchodzących w skład GK PRODIGO, dokładamy wszelkich starań, by zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwie najpełniejszy obraz naszej działalności. W tym celu rozwijamy narzędzia i kanały komunikacji z naszymi Inwestorami, obejmujące:

  • prezentację raportów finansowych oraz informacji o naszej działalności w sekcji przeznaczonej dla Inwestorów, dostępnej po zalogowaniu,
  • przygotowywanie okresowych podsumowań z działalności,
  • bieżącą korespondencję dotyczącą inwestycji w podmioty z GK PRODIGO,
  • dostępność naszego Departamentu Investor Relations w przypadku jakichkolwiek pytań.

Wierzymy, że transparentność w komunikacji i łatwy dostęp do informacji dotyczących spółek z GK PRODIGO przyczyniać się będą do podtrzymywania i rozwoju relacji z naszymi Inwestorami.