Kontakt

  Imię i nazwisko
  Email
  Numer telefonu
  Kontakt w sprawie

  Dane

  PRODIGO SPÓŁKA AKCYJNA
  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682647, NIP 8943107431, Regon 367585683.
  Kapitał Zakładowy: 255 448 925,60 PLN.
  Adres: 54-130 Wrocław, ul. Szybowcowa 31/209

  e-mail
  kontakt@prodigo.eu

  telefon
  71 606 09 99