Kontakt

Imię i nazwisko
Email
Numer telefonu
Kontakt w sprawie

Dane

PRODIGO SPÓŁKA AKCYJNA
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682647, NIP 8943107431, Regon 367585683.
Kapitał Zakładowy: 255 448 925,60 PLN.
Adres: 54-130 Wrocław, ul. Szybowcowa 31/209

e-mail
kontakt@prodigo.eu

telefon
71 606 09 99