Kontakt

Imię i nazwisko
Email
Numer telefonu
Kontakt w sprawie

Dane

PRODIGO SPÓŁKA AKCYJNA
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682647, NIP 8943107431, Regon 367585683.
Kapitał Zakładowy: 255 448 925,60 PLN.
Adres: 54-118 Wrocław, al. Śląska 1, Stadion Wrocław, Budynek Wschód, III piętro

e-mail
kontakt@prodigo.eu

telefon
71 606 09 99

Departament Handlowy

e-mail: dzial.handlowy@prodigo.eu
tel. 71/ 606 09 54
fax. 71/ 606 09 51

Departament Środowiska

e-mail: srodowisko@prodigo.eu
tel. 71/ 606 09 99
fax. 71/ 606 09 51

Zakład Przygotowania i Przetwarzania Metali w Mirosławicach

e-mail: zaklad.miroslawice@prodigo.eu
tel. 71/ 606 09 99
fax. 71/ 606 09 51

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Gromadce

e-mail: zaklad.gromadka@prodigo.eu
tel. 71/ 606 09 99
fax. 71/ 606 09 51

Odlewnia Stopów Aluminium we Wrocławiu

e-mail: odlewnia@prodigo.eu
tel. 71/ 606 09 99
fax. 71/ 606 09 51

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Skarżysku Kamiennej

e-mail: zaklad.skarzysko@prodigo.eu
tel. 71/ 606 09 99
fax. 71/ 606 09 51

Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów we Wroniawach

e-mail: zaklad.piroliza@prodigo.eu
tel. 71/ 606 09 99
fax. 71/ 606 09 51