O nas

Poznaj potencjał zoptymalizowanej gospodarki odpadami

Wierzymy w naszą pracę

Grupa Kapitałowa PRODIGO to innowacyjne, nowoczesne przedsiębiorstwo, którego przejrzysta struktura organizacyjna oraz zoptymalizowane procesy zarządzania zapewniają naszym Klientom najwyższy standard obsługi, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz dyrektywami Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska naturalnego w formule „circular economy”.

Podejmujemy każde wyzwanie mające na celu zabezpieczenie otoczenia przed pozornie nieuchronnym procesem zanieczyszczenia. W tym celu inicjujemy wszelkie znane próby przetwórstwa odpadów nieposiadających obecnie żadnego zastosowania.

Szukasz informacji inwestorskich?

Przygotowaliśmy pakiet informacji przydatnych dla inwestorów. Znajdziesz tam wszystko czego potrzebujesz.

ZOBACZ

Co robimy?

Paliwa alternatywne

CemEnergy sp. z o.o.

Odlewanie stopów aluminium

Prodigo Recykling sp. z o.o.

Przetwórstwo metali

Prodigo Metals Recovery sp. z o.o

Metal Trader sp. z o.o.

Piroliza

AG Recykling sp. z o.o.

W każdym aspekcie naszej działalności kierujemy się trzema, kluczowymi dla nas wartościami, które determinują to, czym się zajmujemy.

Uważność

na Klienta i jego potrzeby, na jakość świadczonych usług, środowisko, rynek, a przede wszystkim na ludzi i etykę działania. Wpisujemy się tym działaniem w globalny trend biznesowy – circular economy.

Sprawność

w organizowaniu, analizowaniu i prowadzeniu procesów. Konsekwentnie wzmacniamy naszą elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb rynku i środowiska, jak również niezależność, przez zapewnienie własnego „zbytu” na produkowane paliwa z odpadów (end of pipe solution).

Ekspansywność

w pokonywaniu słabości i granic, ambicja oraz ciągłe doskonalenie pracy ludzi i procesów.

Poznaj strukturę GK PRODIGO i dowiedz się więcej na temat naszej misji, wizji oraz wartości, którymi kierujemy się w pracy.

Zobacz

Poznaj nasz zespół

GK PRODIGO to liczący kilkadziesiąt osób zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, który na co dzień czuwa nad realizowanymi w firmie procesami. ​​​​​​​

Tomasz Nietubyć

Prezes Zarządu PRODIGO S.A.

Mateusz Mazur

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Hoffman-Zyśk

Dyrektor Departamentu Prawa i Administracji

Piotr Brzeziński

Kierownik Zespołu Relacji Inwestorskich