Research & Development

Innowacyjne technologie w procesie przetwarzania odpadów.

DEPARTAMENT R&D

Dział R&D tworzy zespół pracowników i współpracowników (w tym naukowców, którzy posiadają w swoim dorobku patenty w dziedzinie przetwarzania odpadów), posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi.

Praca działu ukierunkowana jest na  poszukiwanie  zastosowania innowacyjnych technologii w procesie przetwarzania odpadów, w celu zwiększenia jakości produktu finalnego lub optymalizacji samego procesu. Aktualnie zespół intensyfikuje swoje działania w trzech kluczowych obszarach:

  1. Projekty badawcze – Prodigo sp. z o.o., należąca do GK PRODIGO, realizuje projekt badawczy pt. Opracowanie metody wytwarzania produktów zaawansowanej ceramiki funkcjonalnej: węglika krzemu i tlenowęglika krzemu (SiC/SiOC) z prekursorów w postaci żywic krzemoorganicznych. W październiku 2017 roku spółka ta otrzymała dofinansowywanie na ten cel w kwocie ponad 5 mln zł (przy wartości całości projektu 8 mln zł) od NCBiR (więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo w zakładce DOFINANSOWANIE).
  2. Wsparcie naukowo-technicznie dla spółek należących do GK PRODIGO – Zespół R&D realizuje również prace wspierające na rzecz wszystkich zakładów produkcyjnych należących do holdingu. W zakres prac wpisują się m.in.: projektowanie nowych procesów i technologii wspierających rozwój spółek zgodnie z ideą circular economy, doradztwo w zakresie doboru aparatury badawczej oraz maszyn do przetwarzania odpadów, koordynacja i analiza badań fizykochemicznych w laboratoriach działających w ramach Grupy oraz badań zleconych w laboratoriach akredytowanych i uczelnianych, optymalizacja istniejących instalacji oraz poszukiwanie odczynników służących do ulepszania procesu oczyszczania lub segregacji materiałów.
  3. Innowacyjne rozwiązania – Członkowie zespołu R&D nieustannie pracują nad opracowaniem innowacyjnych koncepcji umożliwiających coraz efektywniejsze przetwarzanie odpadów „trudnych”, w tym: odpadów niebezpiecznych; elektroodpadów, termicznego oczyszczania metali wraz z kogeneracją.