Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1, 54-118 Wrocław.

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email administrator@prodigo.eu lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym kontakt można podjąć poprzez adres email rodo@prodigo.eu lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH .

Pana/Pani dane osobowe, podane w powyższym formularzu, przetwarzane będą w celu podjęcia z Panem/Panią kontaktu w sprawie zaznaczonego przez Pana/Panią w formularzu tematu oraz odpowiedzi na zadane w formularzu pytania, a także realizacji przez Prodigo S.A. obowiązków przewidzianych prawem, jak też celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wypełnianych przez Administratora.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi kontakt z nami.