Projekt: POIR.03.04.00-30-0747/20-00

Dofinansowanie Projektu: Dotacje na kapitał obrotowy dla AG Recykling sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt: POIR.03.04.00-30-0747/20-00

„Dotacje na kapitał obrotowy dla AG Recykling sp. z o.o.”

Beneficjent: AG Recykling sp. z o.o.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.  Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorcy przez okres 3 miesięcy.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 62 166,81 zł i jest w 100 % kwotą kwalifikowaną przez Instytucję Pośredniczącą.