Für Investoren – für angemeldete Benutzer

aaaaaWitamy na stronie internetowej Grupy Kapitałowej PRODIGO poświęconej relacjom inwestorskim. Ta część serwisu została stworzona z myślą o naszych obecnych Inwestorach.

GK PRODIGO swoją aktualną pozycję zawdzięcza m.in. wspieranym przez Inwestorów działaniom, mającym na celu rozwój infrastruktury oraz przejęcia podmiotów z branży. W celu ich realizacji spółka Prodigo S.A. wyemitowała kilka serii akcji oraz obligacji pozwalających na dokapitalizowanie przedsięwzięć. Ponadto od 2013 roku wybrane spółki, należące obecnie do holdingu, przeprowadziły 44 emisje obligacji na łączną kwotę ponad 88,3 mln zł, z których w 24 seriach kapitał o wartości blisko 42,3 mln zł zapadł, a Spółki dokonały ich wykupu.

Mając na uwadze systematyczne poparcie ze strony Inwestorów przez zaangażowanie w emisje papierów wartościowych spółek wchodzących w skład GK PRODIGO, dokładamy wszelkich starań, by zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwie najpełniejszy obraz naszej działalności. W tym celu rozwijamy narzędzia i kanały komunikacji z naszymi Inwestorami, obejmujące:

 • prezentację raportów finansowych oraz informacji o naszej działalności w sekcji przeznaczonej dla Inwestorów, dostępnej po zalogowaniu,
 • przygotowywanie okresowych podsumowań z działalności,
 • bieżącą korespondencję dotyczącą inwestycji w podmioty z GK PRODIGO,
 • dostępność naszego Działu Investor Relations w przypadku jakichkolwiek pytań.

Wierzymy, że transparentność w komunikacji i łatwy dostęp do informacji dotyczących spółek z GK PRODIGO przyczyniać się będą do podtrzymywania i rozwoju relacji z naszymi Inwestorami.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o GK PRODIGO i spółkach zależnych, a także szczegółowymi danymi zawartymi w raportach okresowych oraz prezentacjach i zestawieniach, które przygotowaliśmy specjalnie dla naszych Inwestorów.

Akcjonariat Prodigo S.A.

Siedziba: Wrocław
Kapitał zakładowy: 255,4 mln zł
Dzieli się na 2,55 mld akcji serii A‑UU o wartości 0,10 zł każda

*bezpośrednio i przez spółkę Prodigo Odlewnia sp. z o.o.

Materiały dla inwestorów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o spółkach z GK PRODIGO

GK PRODIGO PODSUMOWANIE STRATEGICZNE 2014-2018

GRUPA PRODIGO – raport z działalności za I kwartał 2019 roku

Folder PRODIGO - 2017

Ład korporacyjny

Prodigo S.A.

Prodigo S.A. umowa spółki

Prodigo S.A. KRS

Prodigo sp. z o.o.

Prodigo sp.z o.o. Umowa spółki

Prodigo sp. z o.o. KRS

Prodigo sp. z o.o. NIP

Prodigo sp. z o.o. REGON

Cemenergy sp. z o.o.

Cemenergy sp. z o.o. umowa spółki

Cemenergy sp. z o.o. KRS

Prodigo Metals Recovery sp. z o.o.

Prodigo Metals Recovery sp. z o.o. umowa spółki

Prodigo Metals Recovery sp. z o.o. KRS

Prodigo Recykling sp. z o.o.

Prodigo Recykling sp. z o.o. umowa spółki

Prodigo Recykling sp. z o.o. KRS

Prodigo Recykling sp. z o.o. NIP

Prodigo Recykling sp. z o.o. REGON

AG Recykling sp. z o.o.

AG Recykling sp. z o.o. umowa spółki

AG Recykling sp. z o.o. KRS

AG Recykling sp. z o.o. NIP

AG Recykling sp. z o.o. REGON

Prodigo Real Estate sp. z o.o.

Prodigo Real Estate sp. z o.o. umowa spółki

Prodigo Real Estate KRS

Metal Trader sp. z o.o.

Metal Trader sp. z o.o. umowa spółki

Metal Trader sp. z o.o. KRS

Metal Trader sp. z o.o. zaświadczenie o REGON

Grzybiany Waste sp. z o.o.

Grzybiany Waste sp. z o.o. umowa spółki

Grzybiany Waste sp. z o.o. KRS

Sprawozdania finansowe

Zobacz wszystkie sprawozdania naszych spółek

Emisje akcji i obligacji

Aktualnie spółka Prodigo S.A. prowadzi emisję następujących akcji i/lub obligacji:

1) Obligacje serii N – okres subskrypcji od dnia 22 maja 2019 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku, planowana data przydziału 28 czerwca 2019 roku; Aby zapoznać się ze szczegółami oferty prosimy o kontakt z Departamentem Relacji Inwestorskich.

2) Akcje serii T – okres subskrypcji od dnia 17 kwietnia 2019 do dnia 14 czerwca 2019; akcje serii U – okres subskrypcji od dnia 28 maja 2019 do dnia 31 lipca 2019 roku.

Kalendarium inwestora

 • 17 kwietnia 2019 roku – rozpoczęcie subskrypcji na akcje serii T
 • 22 maja 2019 roku – rozpoczęcie okresu subskrypcji na obligacje serii N
 • 28 maja 2019 roku – rozpoczęcie subskrypcji na akcje serii U
 • 31 maja 2019 roku – publikacja raportu: PODSUMOWANIE STRATEGICZNE 2014-2018
 • 14 czerwca 2019 roku – zakończenie subskrypcji na akcje serii T
 • 27 czerwca 2019 roku – zakończenie subskrypcji na obligacje serii N
 • 28 czerwca 2019 roku – data przydziału obligacji serii N
 • 31 lipca 2019 roku – zakończenie subskrypcji na akcje serii U
 • 21 października 2019 – publikacja raportu za 3Q 2019

Informacje podstawowe

Grupa Kapitałowa PRODIGO jest polskim holdingiem działającym w szeroko pojętej branży gospodarowania odpadami, koncentrującym się na przetwarzaniu odpadów przemysłowych.

Funkcjonujemy na niezwykle obiecującym rynku, którego rozwój jest nieodzowny dla dalszego istnienia naszej planety. Działając w potrzebnym społecznie sektorze, realizujemy misję nieustannego eksplorowania i maksymalnego wykorzystania potencjałów tkwiących w odpadach, które traktujemy na równi z dobrami naturalnymi. Nasze motto brzmi: „PRODIGO – source of potential”

Rocznie pozyskujemy strumień ponad 250 tysięcy Mg (ton) odpadów, które po przetworzeniu w blisko 60% powracają na rynek w postaci produktów lub półproduktów wykorzystywanych w wielu sektorach.

W ten sposób każdego dnia przyczyniamy się do ograniczania skali odpadów nieprzetwarzalnych i w rezultacie ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń, zgodnie ze sformułowanym przez Unię Europejską modelem circular economy, czyli gospodarki w obiegu zamkniętym.

Swoje działania opieramy na zdywersyfikowanym portfelu procesów recyklingu i odzysku odpadów, który obejmuje: produkcję paliw alternatywnych, przetwarzanie metali, odlewanie stopów aluminium oraz przetwarzanie odpadów gumowych i metalowych w procesie pirolizy.

GK PRODIGO

Aktualna pozycja Grupy Kapitałowej PRODIGO jest rezultatem między innymi prowadzonej z sukcesami konsolidacji rynku i realizacji długoterminowej strategii, zmierzającej do uzyskania statusu lidera europejskiego rynku gospodarowania odpadami. Potwierdzeniem ponadprzeciętnego tempa ekspansji GK PRODIGO jest zajęcie przez Prodigo sp. z o.o. piątego miejsca w Polsce i pierwszego na Dolnym Śląsku w rankingu Diamenty Forbesa 2017, wyróżniającym firmy najszybciej zwiększające swoją wartość́.

Od 2018 w wyniku procesów przemian własnościowych na czele Grupy stoi spółka holdingowa Prodigo S.A. Za działalność operacyjną z kolei odpowiada sześć dynamicznie wzrastających spółek, z doświadczeniem sięgającym 2007 roku, które tworzą trzy główne centra przychodowe holdingu: segment paliw alternatywnych, metale i odlewy oraz segment pirolizy.

Zespół

Tomasz Nietubyć

Prezes Zarządu Prodigo S.A.

Piotr Przygoński

CEO

Działalność operacyjna

Jarosław Wróbel

Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

Piotr Ginalski

Dyrektor ds. Paliw Alternatywnych

Piotr Kotowski

Project Manager – rekultywacja składowiska odpadów

Administracja i wsparcie dla segmentów operacyjnych

Katarzyna Hoffman-Zyśk

Dyrektor Departamentu Prawa i Administracji

Adam Jaremkiewicz

Dyrektor Departamentu Finansów

Przemysław Jacków

Dyrektor Handlowy