Spółki

Poznaj naszą strukturę organizacyjną

Zgodnie z ideą „Prodigo – source of resources” stawiamy na kompleksowe zarządzanie odpadami, stale poszukując niekonwencjonalnych sposobów ich zagospodarowania. W codziennej pracy kierujemy się wizją zoptymalizowanego rozwoju.

Grupa Kapitałowa Prodigo S.A.

Poznaj spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Prodigo, oferujące komplementarne usługi w dziedzinie przetwarzania odpadów zgodnie z ideą circular economy. Spółki łączy długoterminowa wizja ciągłego rozwoju oraz dążenie do osiągnięcia statusu lidera na rynku gospodarowania odpadami.

Prodigo S.A.

Spółka holdingowa, kontrolująca operacyjnie wszystkie podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej PRODIGO (funkcje over head departamenty: prawny, finansowy, HR, środowiska, bhp, administracji); spółka powstała w 2017 roku;

CemEnergy sp. z o.o. 

Spółka o kapitale zakładowym 1,925 mln złotych, dedykowana do wytwarzania wysokoenergetycznych mieszanek paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego – jeden z wiodących producentów paliw alternatywnych na polskim ryku; powstała w 2018 roku;

Prodigo Metals Recovery sp. z o.o.

Spółka o kapitale zakładowym 5,52 mln złotych, dedykowana do prowadzenia procesów doczyszczania i przetwarzania metali żelaznych i nieżelaznych, powstała w 2017 roku;

AG Recykling sp. z o.o.

Spółka o kapitale zakładowym 4,8 mln złotych, zajmująca się przetwarzaniem odpadów gumowych w ramach procesu pirolizy, wytwarzająca wysokojakościowy olej pirolityczny oraz karbonizat (sadzę), powstała w 2013 roku;

Metal Trader sp. z o.o.

Spółka celowa o kapitale zakładowym 0,2 mln złotych powołana do finansowania działalności podmiotów zajmujących się obrotem i przetwarzaniem metali żelaznych i nieżelaznych (głównie aluminium) w Europie, poprzez udzielenie tym podmiotom finansowania obrotowego; spółka powstała w 2018 roku;

Prodigo Real Estate sp. z o.o. 

Spółka celowa dla nieruchomości w Grupie (kupno i zarządzanie), powstała w 2017 roku;

Grzybiany Waste sp. z o.o. 

Spółka dedykowana do przeprowadzenia procesu rekultywacji składowiska odpadów, spółka powstała w 2017 roku.

WIZJA GK PRODIGO

Maksymalne wykorzystanie potencjału branży przetwórstwa odpadów przemysłowych, przy jednoczesnej optymalizacji procesów zarządzania, w celu umocnienia pozycji lidera na rynku. Utrzymanie wysokiej efektywności GK PRODIGO oraz zapewnienie klientom najwyższego standardu obsługi.

STRATEGIA GK PRODIGO

Działalność GK PRODIGO opiera się na utrzymaniu stabilnej pozycji firmy jako lidera branży, generującej stały dochód i stawiającej na niekonwencjonalne sposoby zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Dzięki wsparciu inwestorów, GK PRODIGO może się stale rozwijać, udoskonalając jednocześnie zaplecze laboratoryjne oraz Dział Badań i Rozwoju. Dowiedz się, jakie możliwości inwestycyjne daje współpraca z PRODIGO i jakie korzyści możesz dzięki niej czerpać.

Zobacz