Projekt: POIR.01.02.00-00-0054/17-00


Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt: POIR.01.02.00-00-0054/17-00

„Opracowanie metody wytwarzania produktów zaawansowanej ceramiki funkcjonalnej: węglika krzemu i tlenowęglika krzemu (SiC/SiOC) z prekursorów w postaci żywic krzemoorganicznych”

Beneficjent: Prodigo sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwinięcie i zweryfikowanie w warunkach operacyjnych nowej technologii wytwarzania materiałów ceramicznych, tj. węglika krzemu (SiC), tlenowęglika krzemu (SiOC) oraz ich kompozytów z wolnym węglem. Technologia zakłada wytwarzanie ww. materiałów z prekursorów w postaci żywić krzemoorganicznych będących odpadami procesu produkcji papieru silikonowanego (główne źródło), jak również innych odpadów krzemoorganicznych w postaci stałej jak i roztworów.

Punktem wyjściowym projektu są wyniki badań przeprowadzonych w skali laboratoryjnej na odpadzie-żywicy krzemoorganicznej.

Wskazują one, że zastosowana metoda pozwoli na produkcję SiC/SIOC+C charakteryzującego się parametrami jakościowymi pozwalającymi na zastosowanie gospodarcze, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego produkcji.

Ostatecznym celem jest wdrożenie przedmiotowej technologii (tj. uruchomienie wielkoskalowej produkcji). W tym celu, Prodigo proponuje budowę pilotażowej linii do wykorzystania ww. materiałów ceramicznych. Dzięki niej zamierzamy zweryfikować, czy osiągnięte w warunkach laboratoryjnych parametry finalnego produktu, jak również procesu jego wytwarzania są możliwe do osiągnięcia w warunkach operacyjnych.

Poza zadaniami dotyczącymi przeprowadzania testów w środowisku operacyjnym, zaplanowano zadanie w ramach badań przemysłowych, które będzie służyło przetestowaniu wybranych innych surowców w skali laboratoryjnej.

Zapytanie ofertowe nr. 1/2021 na Zakup elementów składowych linii pilotażowej w ramach prowadzonego projektu.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/30891

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2021 – Świadczenie usług badawczych oraz przygotowanie raportów z badań

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54929

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2021 – Zakup elementów składowych linii pilotażowej w ramach prowadzonego projektu.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65745

 

Dialog techniczny nr. 1/2020/DT Wykonanie elementów składowych linii pilotażowej w ramach prowadzonego projektu.

INFORMACJA O ZAMIARZE PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu dialogu technicznego

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Załącznik nr 3 – Wzór umowy o zachowaniu poufności

Załącznik nr 4 – Załącznik graficzny

 

Zapytanie ofertowe nr. 1/2020 na Zakup elementów składowych linii pilotażowej w ramach prowadzonego projektu.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5215

Ogłoszenie baza konkurencyjności

zapytanie_1_2020