Dział Handlowy
Piotr Ginalski
Tel. 605 419 222
Email: piotr.ginalski@prodigo.eu

Mateusz Pawlak
Tel. 605 139 111
Email: mateusz.pawlak@prodigo.eu

Mariusz Żochowski
Tel. 605 097 888
Email: mariusz.zochowski@prodigo.eu

Piotr Kotowski
Tel. 607 384 400
Email: piotr.kotowski@prodigo.eu

Dział Prawno –  Środowiskowy
Grzegorz Lupa
Tel. 607 969 300
Email: grzegorz.lupa@prodigo.eu

Dział Księgowy
Marta Idasiak
Tel. 71 740 03 77
Email: marta.idasiak@prodigo.eu

Oddział terenowy w Mirosławicach
Krzysztof Leoński – logistyk/dyspozytor
Tel. 691 454 812
Email: zlecenia@prodigo.eu

Kontakt

Prodigo sp. z o.o.
Stadion Wrocław, Budynek Wschód, III piętro
Al. Śląska 1 54-118 Wrocław
NIP 5272545851 REGON 141012175
Nr konta bankowego 08 2490 0005 0000 4520 1201 8272
Sekretariat: 71 740 03 77
e-mail: prodigo@prodigo.eu

Prodigo Recykling sp. z o.o.
Stadion Wrocław, Budynek Wschód, III piętro
Al. Śląska 1 54-118 Wrocław
NIP 9131616290 REGON 022276506
Nr konta bankowego 16 2490 0005 0000 4530 9621 4385
Sekretariat: 71 740 03 77
e-mail: prodigo@prodigo.eu

Dla Inwestorów

W przypadku Państwa zainteresowania inwestycją kapitałową lub objęciem obligacji spółek z Grupy Prodigo prosimy o kontakt z Prokurentem Spółki.          

Mateusz Mazur
Email: mateusz.mazur@prodigo.eu

 

Zaufali nam

Całkowity, obsługiwany miesięcznie, strumień odpadów to obecnie ok. 3000 Mg. Ilość ta stale rośnie w związku z pozyskiwaniem nowych klientów do obsługi w ramach procesów odzysku i zagospodarownia przy dużym udziale niebieskiej linii

Zaufały nam zakłady przemysłowe z branż:

1) Automotive
2) Produkcji Materiałów budowlanych
3) Spożywczej
4) AGD/RTV
5) Chemicznej

W przypadku oczekiwania przedłożenia referencji, w trakcie spotkania zostaną Państwu przekazane oczekiwane dokumenty potwierdzające najwyższą jakość wykonywanych przez Prodigo sp. z o.o. zadań.

W razie zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt z działem handlowym

Gospodarowanie odpadami

1. Odbiór i zagospodarowanie

Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych to jeden z najważniejszych obszarów działalności Prodigo. Zakres świadczonych usług obejmuje odpady komunalne, przemysłowe i niebezpieczne. Klientów od lat przyciąga partnerskie podejście, doświadczenie oraz szeroki wachlarz oferowanych usług. Współpraca obejmuje doradztwo, analizę ilości odpadów oraz dobór odpowiedniego systemu pojemników i pojazdów. Dzięki temu gwarantujemy usługi najwyższej jakości.

2. Odzysk i przetwarzanie

3. Transport i przewóz kontenerowy

4. Produkcja koncentratu metali szlachetnych

5. Rekultywacja składowisk odpadów

Niebieska Linia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, utworzyliśmy dla nich specjalny dział zajmujący się zindywidualizowanym doradztwem z zakresu ochrony środowiska tzw. Niebieską Linię.
W ramach Niebieskiej Linii spółka Prodigo sp. z o.o. oferuje: 
1. Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań wymaganych przepisami z zakresu ochrony środowiska,
2. Sporządzenie audytów sprawdzających spełnianie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska vs obecnie wykonywana przez Klienta działalność,
3. Prowadzenie w imieniu Klienta ewidencji odpadów,
4. Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów Klienta z zakresu ochrony środowiska,
5. Pomoc przy tworzeniu lub tworzenie na zlecenie Klientów wniosków o zezwolenia wymagane przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
6. Pomoc przy tworzeniu lub tworzenie na zlecenie Klientów wniosków o pozwolenia wymagane przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
7. Pomoc przy tworzeniu lub tworzenie na zlecenie Klientów Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynikającej z Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 – z późn. zm.)
8. Reprezentowanie Klientów przed organami kontrolnymi (np. WIOŚ).

W razie zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt z działem prawno – środowiskowym

Prodigo

Grupa Prodigo składa się z dwóch podmiotów: Prodigo Sp. z o.o. oraz Prodigo Recykling Sp. z o.o. (w 100% zależna od Prodigo).

Grupa Prodigo powstała w wyniku ewolucji polskiego oddziału światowej korporacji Fondel. Sama nazwa (z łacińskiego „odpad”) wskazuje na przedmiot działalności firmy. Głównym celem jaki realizuje firma jest maksymalizacja procesów odzysku i wykorzystania potencjału znajdującego się w surowcach odpadowych. Grupa Prodigo koncentruje się na jak najpełniejszym zagospodarowaniu odpadów, przekształceniu ich w produkt nadający się do dalszego wykorzystania, by w efekcie oszczędzać bardzo już ograniczone zasoby surowców naturalnych.

Po przekształceniach ostatnich lat charakterystyczne dla Grupy są:
1. bardzo dynamiczny rozwój przy ogromnym udziale doświadczenia pozyskiwanych zasobów ludzkich
2. duże inwestycje w procesy odzyskowe wspomagane przez wyłącznie polski kapitał.

Grupa Prodigo posiada stosowne decyzje w zakresie przetwarzania odpadów, własne tereny przeznaczone do gospodarowania odpadami, flotę samochodów z urządzeniami samowyładowczymi, pojemniki na odpady, a także profesjonalną bazę pozwalającą na prowadzenie działań gospodarczych zgodnie z najwyższymi standardami.

Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu brandglow.pl
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Brandglow